Time schedule

Tuesday 10.10.

14:00 – 20:00 Self-build stand access

 

Wednesday 11.10.

9:00 – registration starts

9:30 – 12:00 exhibition & conference program

12:00 – 13:00 lunch break

13:00 – 17:00 exhibition & conference program

 

Thursday 12.10.

9:30 – registration starts

10:00 – 12:00 exhibition & conference program

12:00 – 13:00 lunch break

13:00 – 16:00 exhibition & conference program

17:00 – 19:00 removal of Self-build stands

 

Visitor’s strip entitling entry for both days of exhibition.

Main conference – Lectures

11.10.

 

10:00-10:40

Zpracování a čištění zvukových nahrávek – od šumu k důkazu (CZ)

Processing and cleaning audio recordings – from noise to evidence

Josef Tůma

FORSOLUTION CZ s.r.o.

 

10:40 – 11:20

Optický kabel jako mikrofon: Lze odposlouchávat lidskou řeč pomocí stávajících infrastruktur uvnitř budov? (CZ)

Fiber optic cable as a microphone: Can human speech be detected using existing in-building infrastructures?

Petr Munster

VUT Brno

 

11:20-12:00

Trendy v přístrojích nočního vidění a termovize za stávajícího válečného konfliktu” (CZ)

Trends in night vision and thermal imaging equipment during the current military conflict

Mgr. Filip Chlup

PRAMACOM-HT

 

13.00-13:40

5G ID resolution – How to continue IMSI catching on 5G Standalone networks (EN)

Řešení 5G ID – Jak pokračovat v zachytávání IMSI v samostatných sítích 5G

James Davidson

EXFO

 

13:40-14:20

Nové metody 3D tisku rozšiřují možnosti výroby u českých firem (CZ)

New 3D printing methods expand production possibilities for Czech companies.

Nikola Antoš

3Dwiser

 

14:20-15:00

Geolocation-based Dark Web Investigation (EN)

Vyšetřování Dark Webu na základě Geolokace

Steve Kim, Director of Business Development

StealthMole Intelligence Pte. Ltd.

 

15:00-15:40

Analýza dynamických obrazových informací – videozáznamů (CZ)

Analysis of dynamic image information – video recordings

Ing. Martin Spurný

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav Antropologie

 

15:40-16:20

“SYNAPSE – A new approach to Covert Surveillance Gathering and Exhibit Management” (EN)

SYNAPSE – Nový směr ve shromažďování údajů o skrytém sledování a jejich ukládání

Ian Prowse

Vortex Communications Ltd

 

16:20-17:00

Obličeje a otisky prstů ve forenzním zkoumání (CZ)

Faces and fingerprints in forensic examination

Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav Antropologie

 

 

12.10.

 

10:00-10:40

Leveraging WiFi and Bluetooth incerception in operative (CZ)

Využití záchytu WiFi a Bluetooth v operativě

Jan Pluskal

netsearch s.r.o.

 

10:40-11:20

OP_RETURN in Bitcoin Transactions: What it is, Applications and Recent Geopolitical Significance (EN)

OP_RETURN v bitcoinových transakcích: Co to je, aplikace a nedávný geopolitický význam

Gustavo Duarte

Chainalysis Inc.

 

11:20-12:00

IoT jako operativní technika? (CZ)

IoT as operational technology?

Ing. Václav Gráf

FORSOLUTION CZ s.r.o.

 

13:00-13:40

Automatizované zpracování dat z forenzních nástrojů (CZ)

Automated data processing from forensic tools

Miroslav Nečas

TOVEK spol. s r.o.

 

13:40 – 14:20

Služby digitální forenzní analýzy (CZ)

Digital Forensic Analysis Services

Jakub Kothánek

FORSOLUTION CZ s.r.o.

 

14:20-15:00

“Tools, collaboration and education for law enforcement investigators” (EN)

„Nástroje, spolupráce a vzdělávání pro vyšetřovatele“

Michael O’Callaghan and Rupert Bowen

University College Dublin

 

15:00 – 15:40

Realizace a provoz bezpečných jednacích oblastí (CZ)

Secure meeting area – implementation and operation
Ing. Thomas Havelka

ARMI defense technologies s.r.o.

Forensics – Practical workshops

11.10.

 

10:40 – 11:20

Best practises in Mobile Forensics (EN)

Osvědčené postupy v mobilní digitální forenzice

Kevin Chandler

Grayshift / Magnet Forensics

 

11:20-12:00

Chip-off Car Digital Forensics. Data Recovery case studies (EN)

Digitální forenzní analýza automobilů pomocí metody Chip-off. Případová studie obnovy dat

Michal Gmurek

Rusolut

 

13.00-13:40

Automatizace forenzního zpracování dat (CZ)

Automation of forensic data processing

Ing. Michal Žipaj, jr.

Risk Analysis Consultants, s.r.o.

 

13:40-14:20

Special IT-forensic workflow including tactical and covert rapid on-scene triage and acquisition (EN)

Speciální IT-forenzní pracovní postupy včetně taktického a skrytého rychlého třídění a získávání informací na místě.

Stefan Heimgärtner

Mh Service GmbH

 

14:20-15:00

Forensic analysis of smartwatches, mobile phones and clouds with new MOBILedit 9.2 (EN/CZ)

Forenzní analýza chytrých hodinek, mobilních telefonů a cloudů s novým MOBILeditem 9.2

Dušan Kožušník, Antony Walsh

Compelson s.r.o.

 

15:00-16:20

Law Enforcement Global Trends & Challenges (EN)

Globální trendy a výzvy v oblasti vymáhání práva

Ariel Karaiev

Cellebrite DI Ltd.

 

16:20-17:00

“Practical Use Cases in Dark Web Investigation” (EN)

Praktické případy použití vyšetřování Dark webu.

Anton Lee, Pre-sales Engineer

StealthMole Intelligence Pte. Ltd.

 

 

12.10.

 

10:00-10:40

Získávání forenzních dat v terénu a třídění v reálném čase (CZ)

Field forensic data acquisition and Live triage

Ing. Marián Světlík

Forensee s.r.o.

 

10:40-11:20

Use of AI in digital forensics (EN)

Využití umělé inteligence v digitální forenzice

Krešimir Hausknecht

INSIG2

 

11:20-12:00

Cinderella of modern investigations: How to Deanonymize a Suspect with OSINT (EN)

Popelka moderního vyšetřování: Jak deanonymizovat podezřelého pomocí OSINT?

Robert Billington, Costanza Piras

Social Links

 

13:00-13:40

Flash memory technology in Aircraft Black boxes. Data recovery case studies (EN)

Technologie flash paměti v černých skříňkách letadel. Případové studie obnovy dat

Michal Gmurek

Rusolut

 

13:40 – 14:20

Nuix: The center of your DIGITAL FORENSICS ECOSYSTEM – Practical use cases (EN)

Nuix: DIGITÁLNÍ FORENZNÍ EKOSYSTÉM – Praktické případy použití

Dario Beniamini

NUIX