Časový rozvrh

Úterý 10.10.

14:00 – 20:00 přístup do sálu pro montáž stánků

 

Středa 11.10.

9:00 – spuštění registrací

9:30 – 12:00 výstava & konferenční program

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 17:00 výstava & konferenční program

 

Čtvrtek 12.10.

9:30 – spuštění registrací

10:00 – 12:00 výstava & konferenční program

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 16:00 výstava & konferenční program

17:00 – 19:00 přístup do sálu pro demontáž stánků

 

Účastnická páska opravňuje ke vstupu pro oba dny výstavy.

Hlavní konference – odborné přednášky

11.10.

 

10:00-10:40

Zpracování a čištění zvukových nahrávek – od šumu k důkazu (CZ)

Processing and cleaning audio recordings – from noise to evidence

Josef Tůma

FORSOLUTION CZ s.r.o.

 

10:40 – 11:20

Optický kabel jako mikrofon: Lze odposlouchávat lidskou řeč pomocí stávajících infrastruktur uvnitř budov? (CZ)

Fiber optic cable as a microphone: Can human speech be detected using existing in-building infrastructures?

Petr Munster

VUT Brno

 

11:20-12:00

Trendy v přístrojích nočního vidění a termovize za stávajícího válečného konfliktu” (CZ)

Trends in night vision and thermal imaging equipment during the current military conflict

Mgr. Filip Chlup

PRAMACOM-HT

 

13.00-13:40

5G ID resolution – How to continue IMSI catching on 5G Standalone networks (EN)

Řešení 5G ID – Jak pokračovat v zachytávání IMSI v samostatných sítích 5G

James Davidson

EXFO

 

13:40-14:20

Nové metody 3D tisku rozšiřují možnosti výroby u českých firem (CZ)

New 3D printing methods expand production possibilities for Czech companies.

Nikola Antoš

3Dwiser

 

14:20-15:00

Geolocation-based Dark Web Investigation (EN)

Vyšetřování Dark Webu na základě Geolokace

Steve Kim, Director of Business Development

StealthMole Intelligence Pte. Ltd.

 

15:00-15:40

Analýza dynamických obrazových informací – videozáznamů (CZ)

Analysis of dynamic image information – video recordings

Ing. Martin Spurný

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav Antropologie

 

15:40-16:20

“SYNAPSE – A new approach to Covert Surveillance Gathering and Exhibit Management” (EN)

SYNAPSE – Nový směr ve shromažďování údajů o skrytém sledování a jejich ukládání

Ian Prowse

Vortex Communications Ltd

 

16:20-17:00

Obličeje a otisky prstů ve forenzním zkoumání (CZ)

Faces and fingerprints in forensic examination

Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav Antropologie

 

 

12.10.

 

10:00-10:40

Leveraging WiFi and Bluetooth incerception in operative (CZ)

Využití záchytu WiFi a Bluetooth v operativě

Jan Pluskal

netsearch s.r.o.

 

10:40-11:20

OP_RETURN in Bitcoin Transactions: What it is, Applications and Recent Geopolitical Significance (EN)

OP_RETURN v bitcoinových transakcích: Co to je, aplikace a nedávný geopolitický význam

Gustavo Duarte

Chainalysis Inc.

 

11:20-12:00

oT jako operativní technika? (CZ)

IoT as operational technology?

Ing. Václav Gráf

FORSOLUTION CZ s.r.o.

 

13:00-13:40

Automatizované zpracování dat z forenzních nástrojů (CZ)

Automated data processing from forensic tools

Miroslav Nečas

TOVEK spol. s r.o.

 

13:40 – 14:20

Služby digitální forenzní analýzy (CZ)

Digital Forensic Analysis Services

Jakub Kothánek

FORSOLUTION CZ s.r.o.

 

14:20-15:00

“Tools, collaboration and education for law enforcement investigators” (EN)

Michael O’Callaghan and Rupert Bowen

University College Dublin

 

15:00 – 15:40

Realizace a provoz bezpečných jednacích oblastí (CZ)

Secure meeting area – implementation and operation
Ing. Thomas Havelka

ARMI defense technologies s.r.o.

Forensika – praktické workshopy

11.10.

 

10:00-10:40

Identifikace a analýza řídících a datových signálů monolitických paměťových modulů (CZ)

Identification and analysis of control and data signals of monolithic memory modules

kpt. Ing. Radovan Hlaváček

OKTE, KŘP Královéhradeckého kraje

 

10:40 – 11:20

Best practises in Mobile Forensics (EN)

Osvědčené postupy v mobilní digitální forenzice

Kevin Chandler

Grayshift / Magnet Forensics

 

11:20-12:00

Chip-off Car Digital Forensics. Data Recovery case studies (EN)

Digitální forenzní analýza automobilů pomocí metody Chip-off. Případová studie obnovy dat

Michal Gmurek

Rusolut

 

13.00-13:40

Automatizace forenzního zpracování dat (CZ)

Automation of forensic data processing

Ing. Michal Žipaj, jr.

Risk Analysis Consultants, s.r.o.

 

13:40-14:20

Special IT-forensic workflow including tactical and covert rapid on-scene triage and acquisition (EN)

Speciální IT-forenzní pracovní postupy včetně taktického a skrytého rychlého třídění a získávání informací na místě.

Stefan Heimgärtner

Mh Service GmbH

 

14:20-15:00

Forensic analysis of smartwatches, mobile phones and clouds with new MOBILedit 9.2 (EN/CZ)

Forenzní analýza chytrých hodinek, mobilních telefonů a cloudů s novým MOBILeditem 9.2

Dušan Kožušník, Antony Walsh

Compelson s.r.o.

 

15:00-16:20

Law Enforcement Global Trends & Challenges (EN)

Globální trendy a výzvy v oblasti vymáhání práva

Ariel Karaiev

Cellebrite DI Ltd.

 

16:20-17:00

Data recovery z poškozených flash disků a paměťových karet (CZ)

Data recovery from damaged flash drives and memory cards

Mgr. Jakub Kothánek, LL.M.

FORSOLUTION CZ s.r.o.

 

 

12.10.

 

10:00-10:40

Získávání forenzních dat v terénu a třídění v reálném čase (CZ)

Field forensic data acquisition and Live triage

Ing. Marián Světlík

Forensee s.r.o.

 

10:40-11:20

Use of AI in digital forensics (EN)

Využití umělé inteligence v digitální forenzice

Krešimir Hausknecht

INSIG2

 

11:20-12:00

Cinderella of modern investigations: How to Deanonymize a Suspect with OSINT (EN)

Popelka moderního vyšetřování: Jak deanonymizovat podezřelého pomocí OSINT?

Robert Billington, Costanza Piras

Social Links

 

13:00-13:40

Flash memory technology in Aircraft Black boxes. Data recovery case studies (EN)

Technologie flash paměti v černých skříňkách letadel. Případové studie obnovy dat

Michal Gmurek

Rusolut

 

13:40 – 14:20

Nuix: The center of your DIGITAL FORENSICS ECOSYSTEM – Practical use cases (EN)

Nuix: DIGITÁLNÍ FORENZNÍ EKOSYSTÉM – Praktické případy použití

Dario Beniamini

NUIX

 

14:20-15:00

Využití metod AI software VNR RUSOLUT pro rekonstrukci smazaných fragmentovaných souborů (CZ)

Using AI methods of VNR RUSOLUT software for reconstruction of deleted fragmented files

kpt. Ing. Radovan Hlaváček

OKTE, KŘP Královéhradeckého kraje