PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAMME

5. dubna 2016 / 5th April 2016

Pro aktuální časy přednášek a témata workshopů sledujte prosím projekční obrazovku umístěnou v hlavním sále.
For the current schedule of lectures and thematic workshops, please follow the projection screen at the main hall.

CZ – přednáška v češtine /czech speaker EN – přednáška v angličtine /english speaker

10:30 – 11:00

PRAMACOM-HT spol. s r.o. – produktová prezentace/product presentation/CZ

11:00 – 11:30 

Ovation Systems Ltd – nejnovější prostředky pro skryté video a audio monitoring /latest covert
video and audio surveillance solutions/EN

11:30 – 12:00

VOP CZ – ochrana osob a kritické infrastruktury / personal protection and critical infrastructure/CZ

12:00 – 13:00

Oběd/Lunch break

13:00 – 13:30 

CVUT – inteligentní a mobilní robotika na ČVUT v Praze, výzkum, cíle a aplikace/Intelligent Mobile
Robotics Research at Czech Technical University in Prague (CTU), Challenges and Applications/CZ

13:30 – 14:00 

Mipesa – svítilny a osvětlovací systémy pro ozbrojené složky/lamps and lighting systems for
armed forces/CZ

14:00 – 14:30

Research Electronics International(REI)- ochrana proti úniku informací/TSCM product overview/EN

14:30 – 15:00

Karel Lehmert Ph.D. – Detekce a dekontaminace následků nelegální přípravy narkotik/Detection and Decontamination of Impacts after Illicit Drug Prep/CZ

15:00 – 15:30

QRV Systems – projekt Adam57: vývoj trasologického software pro automatické rozpoznávání
otisku pneumatik/developement of traceology software for tire prints automatic recognition/CZ

16:00

Vyhlášení souteže o vecné dary generálních partneru – nutná osobní prítomnost
Exhibitors’ gifts winners draw – personal presence required

 

6. dubna 2016 / 6th April 2016

10:00 – 11:00

Flydeo s.r.o. – Flydeo Y6 drone – předváděcí let/Flydeo Y6 drone – demonstration flight

11:00 – 11:30

URC Systems, spol. s r.o. – Možnosti detekce dronů a následná protiopatření/drones detection and
contermeasures

14:00

Vyhlášení souteže o vecné dary generálních partnerů – nutná osobní přítomnost
Exhibitors’ gifts winners draw – personal presence required

 

Občerstvení / Food court

5. dubna 2016 / 5th April 2016

10:00 – 11:00 Občerstvení/Coffee break
12:00 – 13:30 Oběd/Lunch
14:00 – 15:00 Občerstvení/Coffee break

6. dubna 2016 / 6th April 2016

09:00 – 10:00 Občerstvení/Coffee break
11:30 – 13:00 Oběd/Lunch