Program připravujeme, bude uveřejněn před začátkem výstavy